Kraftfull produktionsresurs

produktionsstudio & produktionsresurs

Kraftfull produktionsresurs


Colibri Xpress, en kraftfull produktionsresurs. Colibri Xpress är en produktionsstudio som kan växla upp. Direktsändningar med gäster i studion eller på länk. Inspelade studiosamtal eller produktpresentationer, explainer videos eller liknande.

När vi byggde den här studion, Colibri Xpress var det två viktiga saker vi ville erbjuda:

För det första: Ett snabbt och enkelt insteg till produktion av content för web och digitala kanaler. Av erfarenhet visste vi att vägen ute hos företagen – från att tänka innehåll till att faktiskt producera – många gånger var längre än vad många tänkt sig. För – hur smart tekniken än är – krävs tid. Ofta från någon som redan är ganska upptagen dessutom.

Där har vår färdigriggade Contentstudio blivit en perfekt, problemlösande och tillgänglig enhet för många företag. Xpress studion står körklar. Här finns en prompter. Filmen och filmerna blir gjorda. Den enkla snabba produktionen når ut. För det andra: Colibri Xpress är också en produktionsstudio som kan växla upp. Där du – som namnet säger – producerar innehåll. Direktsändningar med gäster i studion eller på länk, inspelade studiosamtal eller produktpresentationer, explainer videos eller liknande. Med en eller flera kameror. En studio som riggas efter ditt specifika behov.

Vi tänker TV. Där vi också erbjuder hjälp med manus, regi och efterbearbetning. Vi producerar din grafik, dina vinjetter och trailers. Likaväl som vi ser till style och makeup för programledare och medverkande. Colibri Xpress tillsammans med kompetens och erfarenhet hos ColibriContent är helt enkelt en väldigt väl förpackad magisk kraftfull produktionsresurs.

Välkommen att höra av dig till oss på ColibriContent i Malmö för att prata, produktionsresurs, digitala sändningar & webcasts

    Tags: , , ,
    Meny