Webcast och digitala möten.

Webcast och digitala möten

Webcast och digitala möten.


Webcast och digitala möten. Omständigheterna som råder, gör att vi tvingats tänka om – och för några väldigt nytt – i sättet att mötas och att nå ut.

Här i Colibri Xpress gröna, smarta, contentstudio producerar vi flera sändningar i veckan. Sändningar – med olika förutsättningar och behov – men med det gemensamt att de når ut till mottagaren, tittaren oavsett vilken plattform eller kanaler de än använder och föredrar. Var de än befinner sig i världen.

De verktyg Colibri använder är plattformsoberoende – den digitala kanal eller plattform som är din standard gäller vilket gör att tekniska diskussioner kan läggas åt sidan för att istället fokusera på innehåll och publik. På genomförande och effekt. Interaktion och medverkande

Tänk TV! är vår ledstjärna.

En ständig och mycket viktig uppmaning till alla som genomför digitala möte och webcasts framför kameran. Du är en programledare med en publik som förväntar sig relevant innehåll som motiverar och engagerar. Du är programledaren med publik utspridd på distans, men behöver tänka att de sitter där rakt framför dig.

 Det är nytt, ibland ovant – men vi finns här för att hjälpa dig att känna dig trygg genom hela produktionen. Vi hjälper dig med manus, med början, mitt och slut. Dramaturgi på fackspråk.

 Den enda plattform som gemensam för allt berättande.

Välkommen att höra av dig till oss på ColibriContent i Malmö för att prata digitala sändningar, greenscreen & webcasts

    Tags: , , , , , , ,
    Menu