Digitala sändningar & webcasts

Digitala sändningar & webcasts


Digitala sändningar, program och presentationer. ColibriContent genomför löpande webcasts och inspelningar som når ut till mottagare i hela världen.

Här i vår fenomenala, körklara, content studio Colibri Studio genomför vi löpande webcasts, digitala sändningar och inspelningar som når ut till mottagare i hela världen. Digitala sändningar, digitala program, digitala presentationer. 

En väldigt uppskattad möjlighet som Colibri Studio erbjuder är att också kunna ha med gäster i sändningarna. Programledaren kan ha med sig gäster i programmet. Personer som befinner sig två kvarter bort likaväl som på andra sidan jorden. 

De, som av praktiska skäl och respekt för gällande restriktioner, inte kan vara med på plats i Colibri Studio studion. I full interaktion förstås. Ni pratar med varandra OCH till dem som tittar och lyssnar.

Colibri Content - Content produktion i Malmö
Content produktion i Malmö

Den digitala tiden öppnar upp för kreativa tankar för vem som plötsligt kan vara med i sändning. En spännande kompetens, specialist eller tankeledare?  Utan att behöva flytta sig en meter finns personen med och gör din webcast ännu mer intressant och sevärd.

Colibri Contents bakgrund är TV produktion. Tänk TV! säger vi till alla som vi jobbar tillsammans med. Du har all världens möjlighet att nå din publik och din målgrupp. 

Varför välja Colibri Content?

  • Erfarenhet: Vi har lång och bred erfarenhet av att producera digitala sändningar och webcasts för en mängd olika branscher och ändamål.
  • Kvalitet: Vi lägger stor vikt vid kvalitet i alla led, från planering och produktion till efterarbete och distribution.
  • Kreativitet: Vi tänker kreativt och innovativt för att skapa unika och engagerande produktioner som sticker ut från mängden.
  • Teknik: Vi har den senaste tekniken till vårt förfogande och kan erbjuda en rad olika tjänster, inklusive livestreaming, inspelning, redigering och distribution.
  • Resultat: Vi fokuserar alltid på att leverera resultat som möter dina mål och budget.

Välkommen att höra av dig till oss på ColibriContent i Malmö för att prata digitala sändningar & webcasts

    Tags: , , , ,
    Meny