Digitala sändningar & webcasts

produktionsresurs & produktionsstudio i Malmö

Digitala sändningar & webcasts


Digitala sändningar, program och presentationer. ColibriContent genomför löpande webcasts och inspelningar som når ut till mottagare i hela världen.

https://youtu.be/9RK3WdfPw-M

Här i vår fenomenala, körklara, contentstudio Colibri Xpress genomför vi löpande webcasts och inspelningar som når ut till mottagare i hela världen. Digitala sändningar, digitala program, digitala presentationer. 

En väldigt uppskattad möjlighet som Colibri Xpress erbjuder är att också kunna ha med gäster i sändningarna. Programledaren kan ha med sig gäster i programmet. Personer som befinner sig två kvarter bort likaväl som på andra sidan jorden. 

De, som av praktiska skäl och respekt för gällande restriktioner, inte kan vara med på plats i Colibri Xpress studion. I full interaktion förstås. Ni pratar med varandra OCH till dem som tittar och lyssnar.

Den digitala tiden öppnar upp för kreativa tankar för vem som plötsligt kan vara med i sändning. En spännande kompetens, specialist eller tankeledare?  Utan att behöva flytta sig en meter finns personen med och gör din webcast ännu mer intressant och sevärd.

ColibriContents bakgrund är TV produktion. Tänk TV! säger vi till alla som vi jobbar tillsammans med. Du har all världens möjlighet att nå din publik och din målgrupp. 

Välkommen att höra av dig till oss på ColibriContent i Malmö för att prata digitala sändningar & webcasts

    Tags: , , , ,
    Menu