ColibriContent

”Lägg mer tid och kraft på det du är bra på och låt oss hjälpa till med ditt content.”

Låt oss gå rakt på sak — vi gör content. Content som är relevant och värdefullt för varje målgrupp. Med rörlig bild, grafik, illustrationer, text och ljud ser vi till att budskapen når fram. Hos oss finns all kompetens för att skapa filmer, animeringar samt alla typer av visuella produktioner som väcker nyfikenhet och skapar uppmärksamhet oavsett om det gäller företagsfilm, video, reklamfilm, produktfilm eller något annat syfte.


Content kan vara komplext och omfattande. ColibriContent kan producera och publicera innehållet och se till att alla delar når ut på rätt sätt, i rätt tid och till rätt kanaler. Hos oss finns lång erfarenhet och rätt verktyg för att hjälpa kunder med hundratals produktioner, i otaliga versioner, att stärka varumärke och öka försäljning.

Vi erbjuder content.

Content för oss innebär att vi hjälper dig att skapa rörlig bild där du vill få mottagaren att aktivt konsumera just din berättelse, produkt eller tjänst. Att helt enkelt skapa vägar för dig till än starkare relationer med dina kunder, leverantörer, anställda eller intressenter.

Vi på ColibriContent har mer än 30 års erfarenhet av film, video och TV produktion. Vi var med och startade upp lokal TV i TV4 i Malmö, Göteborg, Stockholm och Västerås. Vi har också varit ansvarig för Idols turneér. Fokus ligger fortfarande på rörlig bild och hanterar även planering, produktion, försäljning och distribution.

Dela oss till andra