INGENIOUS

Kategori

Organisationsfilm

Om Projektet

INGENIOUS är ett gränsöverskridande projekt som ämnar att förstärka beredskapen på global nivå. Många olika människor med många olika expertisområden och med många olika bakgrunder samlades under testveckan i Revinge för att samarbeta och utveckla Europas och världens beredskap. Under inspelningsdagarna fick vi intervjua olika medverkande som berättade om de olika delarna de ansvarade för. Vi träffade människor från flera länder i Europa samt från Syd Korea. Utöver intervjuarna fick vi möjligheten att fånga i rörlig bild flera olika test som genomfördes i syfte att pröva och utveckla ett antal olika verktyg och komponenter i blåljuspersonalens uniformer. Att spela in och skapa filmen som skulle återberätta denna viktiga vecka var minsann ett uppdrag i en klass för sig. Nämligen var det flera moment som ägde rum samtidigt över ett ganska stort område.

Det är med stor glädje som vi nu kan presentera resultatet från Colibri Contents samarbete med Södertörns brandförsvarsförbundMSB och INGENIOUS-teamet. Detta var minsann ett uppdrag som fylldes av mening, inspiration och samarbetsanda.

Meny