267.se

267.se

267.se

Tre Malmöbolag kraftsamlar som EN gemensam media resurs för produktion och distribution i digitala kanaler.

ByTheHour AB, Colibri Content AB och Wallen Media AB är tre bolag som tillsammans har en omfattande och bred erfarenhet av media, innehållsproduktion och distribution via digitala kanaler. Under ett gemensamt namn erbjuder de nu gemensam kompetens, kunnande och tekniska resurser samlat på ett ställe: Axel Danielssons väg 267 i Malmö.

”-Det 267.se tillsammans presenterar är både efterfrågat och helt rätt i tiden”, säger Stefan Nilsson, CEO på Colibri Content AB. ”- Tillsammans utgör vi tre, EN samlad resurs av filmare och manusförfattare, kommersiella, redaktionella copywriters, tekniskt drivna, digitala web- och broadcasters. Allt i framkant på digital utveckling och distribution. EN effektiv och kunnig partner för den med behov att medvetet använda digitala informationskanaler och plattformar internt och externt. Här finns kompetens med svar på de olika frågor kring digital kommunikation många letar efter men kan kanske inte hittat och vågat ställa frågan till.”

”-Teknik och utrustning har blivit mer tillgänglig och enklare att hantera. För många är det idag en självklarhet att producera rörligt innehåll för digitala plattformar. En låg produktionströskel innebär en fantastisk möjlighet, men enkelheten kan också vara missledande. Många riskerar att går vilse i ord och begrepp och inte minst i uppfattningen att vissa delar, exempelvis förarbete och planering inte behövs, berättar Örjan Wallén, Producent och VD på Wallen Media. -”Bra förberedelser kvalitetssäkrar och ger bästa resultat. Genvägar oftast det motsatta. Här kan och kommer 267.se göra en stor skillnad för våra samarbetspartners.”

”-Kommunikation på digitala plattformar är mer än innehåll, produktion och distribution. 267.se erbjuder ett enkelt, tidsbesparande insteg och bästa start på ditt nästa publika, digitala kommunikationsprojekt eller filmproduktion,” säger Anders Östling, Ägare, Producent och Copywriter på ByTheHour AB.

Workshops

Under våren 2024 kommer 267.se att bjuda in till olika workshops och föreläsningar kring storytelling, film, format, web- och broadcast. Intressanta och inspirerande träffar där också andra kompetenser medverkar som gästföreläsare.

Kontakt

För mer information om 267, vänligen kontakta:

Tags: , , , , , , , ,
Menu