INGENIOUS

INGENIOUS

– Testveckan i Revinge

Första gången som Colibri befann sig i Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps anläggningar i Revinge var det en sådan morgon där solen lyste för sin frånvaro. En tung dimma spred sig över stora delar av Skåne och genomsyrade landsvägarna med en mystisk känsla. MSB:s anläggningar i Revinge är i sig spöklika nog, med de olika scenarion som tillsammans utgör det så kallade verklighetslabbet. Poängen med detta verklighetslabb är att komma så nära som möjligt verkliga olycksfallsscenarion för att testa, forska, träna, mm.

INGENIOUS
INGENIOUS

Det var just dessa coola scenarion som vi på ColibriContent fick möjligheten att spela in en PR-film om INGENIOUS testvecka. INGENIOUS är ett gränsöverskridande projekt som ämnar att förstärka beredskapen på global nivå. Många olika människor med många olika expertisområden och med många olika bakgrunder samlades under testveckan i Revinge för att samarbeta och utveckla Europas och världens beredskap. Under inspelningsdagarna fick vi intervjua olika medverkande som berättade om de olika delarna de ansvarade för. Vi träffade människor från flera länder i Europa samt från Syd Korea. Utöver intervjuarna fick vi möjligheten att fånga i rörlig bild flera olika test som genomfördes i syfte att pröva och utveckla ett antal olika verktyg och komponenter i blåljuspersonalens uniformer.

INGENIOUS
INGENIOUS

Att spela in och skapa filmen som skulle återberätta denna viktiga vecka var minsann ett uppdrag i en klass för sig. Nämligen var det flera moment som ägde rum samtidigt över ett ganska stort område. Av den anledningen ansåg nödvändigt att skicka Colibris alla tre fotografer på uppdraget och fånga evenemanget, både från marken och luften.

Det är med stor glädje som vi nu kan presentera resultatet från vårt samarbete med Södertörns brandförsvarsförbund, MSB och INGENIOUS-teamet. Detta var minsann ett uppdrag som fylldes av mening, inspiration och samarbetsanda. Vi känner oss stolta och tacksamma över att ha bidragit till ett sådant syfte. Nämligen syftet att förstärka beredskapen i denna alltmer globaliserade värld. Att skapa vackra bilder som rör våra känslor och får oss att agera, att skapa innehåll som intresserar, berör och uppmuntrar, att föra vidare ett budskap: det är det vi älskar att göra. Stort tack för detta!

INGENIOUS
INGENIOUS
Tags: , , , , , , ,
Meny