Så här bygger vi Malmö

Så här bygger vi Malmö

En animerad film för stadsbyggnadskontoret i Malmö

En animerad film för stadsbyggnadskontoret i Malmö

Oavsett medium eller teknik är berättelsen det som står i fokus. Att berätta hur vi bygger Malmö med en animerad video är ett bra exempel på detta. Nämligen är det så att huvudsyftet med vilken video som helst är att kommunicera något, att föra vidare en idé. Och för att detta ska kunna ske behöver vi skapa engagemang och tänka på vem som är mottagaren. I detta fall är mottagarna i stort sett alla vi som bor i Malmö. Målgruppen är alltså väldigt bred och vi siktar då på att hela Malmö ska kunna förstå och bli indragen i berättelsen.

Manus, röst, färgpalett och regi går hand i hand för att skapa animerat innehåll av hög kvalitet. Kreativitet och inspiration är alltså en produkt av ett utforskande samarbete, något som vi på ColibriContent tycker är oerhört kul och berikande.

Tack så mycket, Malmö stad, för ett fantastiskt samarbete!

Tags: , , ,
Meny